Metody Pracy

Najpierw słuchamy, potem badamy, a następnie proponujemy najlepszy i optymalnie zbliżony do oczekiwań pacjenta , plan leczenia. Umiejętność słuchania w trakcie pierwszej wizyty pozwala nam lepiej zaplanować kolejne etapy leczenia. Naszym zdaniem usunięcie zęba to ostateczność. Możemy pochwalić się wieloma przypadkami wyleczonych zębów, skazanych wstępnie na ekstrakcję (usunięcie). Dodatkowo nasze metody leczenia i stosowanie zasad stomatologii minimalnie interwencyjnej pozwalają uratować niejeden ząb przed kosztownym i skomplikowanym leczeniem kanałowym.

Każdy pacjent jest dla nas wyjątkowy. Zaangażowanie w pracę i ciekawość, z jaką podchodzimy do każdego podopiecznego, pozwoliła nam zdobyć zaufanie szerokiego kręgu pacjentów, we wszystkich dziedzinach stomatologii. Leczymy naszych podopiecznych w zakresie stomatologii zachowawczo-kosmetycznej, pedodoncji, endodoncji, protetyki, implantologii, chirurgii stomatologicznej, periodontologii.